Odhady softwarových projektů – strategie výběru metodiky

Cílem je charakteristika metodik časových odhadů vývoje softwarových projektů a jejich aplikovatelnost v praxi.

Osnova:

  • rešerše odborné literatury a dostupných informačních zdrojů
  • přehled a analýza současných technik a postupů, jejich srovnání
  • vytvoření algoritmu pro zvolení vhodné metodiky
  • aplikovatelnost v prostředí IntraWorlds